Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja Ludności

Działalność gospodarcza

Młodzieżowa Rada Gminy Malczyce

Rejestr uchwał

Rejestr zarządzeń

Ochrona środowiska

Konsultacje Społeczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Statystyki

mod_vvisit_counterDzisiaj982
mod_vvisit_counterWczoraj3217
mod_vvisit_counterTen tydzień9357
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień16046
mod_vvisit_counterTen miesiąc39907
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc56372
mod_vvisit_counterWszystkie1644196

Aktualnie: gości 112, 
botów 9 połączonych
Twój IP: 18.207.106.142
Dzisiaj: Wrz 25, 2020


Referat Rolny, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury PDF Drukuj

Pracownicy:

 1. Mirosław Myśliwiec - Kierownik
 2. Andrzej Dybka - Podinspektor ds. komunalnych
 3. Justyna Marchewka - Inspektor ds. nieruchomości
 4.                             - Inspektor ds. planowania przestrzennego
 5. Paweł Harom - Podinspektor ds. inwestycji drogowych
 6. Olga Łodej - Podinspektor ds. ochrony środowiska
 7. Izabela Tomaszewska - Podinspektor ds. ochrony środowiska

Zadania:

prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i ochroną środowiska, a w szczególności:

 1. ochrony gruntów rolnych i leśnych,
 2. przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne,
 3. wyłączenia gruntów z produkcji,
 4. rekultywacji nieużytków oraz gruntów zdewastowanych i zdegradowanych,
 5. sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa,
 6. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów i wymierzanie kar za samowolne ich usuniecie,
 7. nadzór i koordynacja spraw związanych z utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,
 8. koordynowanie spraw z zakresu melioracji i eksploatacji urządzeń wodno– melioracyjnych,
 9. prowadzenie nadzoru i kontroli nad właściwym utrzymaniem infrastruktury technicznej.

Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami i gospodarki mieniem komunalnym, a w szczególności związanych z:

 1. gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem, użyczenie i w zarząd,
 2. regulowanie stanów prawnych nieruchomości będących własnością Gminy (występowanie z wnioskami o założenie ksiąg wieczystych, o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów, ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych),
 3. przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących podziału nieruchomości,
 4. nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań gminy,
 5. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności,
 6. prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych,
 7. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i przyjmowaniem wniosków osób ubiegających się o przydział mieszkania komunalnego,
 8. prowadzenie operatów nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości,
 9. realizacja spraw powierzonych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej,

Prowadzenie spraw związanych z infrastrukturą:

 1. koordynowanie wykonawstwa inwestycji i remontów o znaczeniu lokalnym i zapewnienie prawidłowej realizacji zadań w tym zakresie,
 2. współdziałanie z geodezją w zakresie programowania i realizacji infrastruktury technicznej zapewniającej przygotowanie terenu dla budownictwa komunalnego,
 3. przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego,
 4. przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
 5. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 6. kierowanie zamówieniami publicznymi na podstawie obowiązujących przepisy prawa w tym zakresie,
 7. pozyskiwanie środków finansowych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

Liczba odwiedzin: 1699
Osoba, która wytworzyła informację: Redaktor
Osoba, która odpowiada za treść: Redaktor
Osoba, która opublikowała informację: Redaktor
Data wytworzenia informacji: 2017-01-02 12:24:36
Data udostępnienia informacji: 2017-01-02 12:24:36
Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-03 09:30:31
Dziennik zmian