Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja Ludności

Działalność gospodarcza

Młodzieżowa Rada Gminy Malczyce

Rejestr uchwał

Rejestr zarządzeń

Ochrona środowiska

Konsultacje Społeczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Statystyki

mod_vvisit_counterDzisiaj864
mod_vvisit_counterWczoraj3217
mod_vvisit_counterTen tydzień9239
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień16046
mod_vvisit_counterTen miesiąc39789
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc56372
mod_vvisit_counterWszystkie1644078

Aktualnie: gości 34, 
botów 12 połączonych
Twój IP: 18.207.106.142
Dzisiaj: Wrz 25, 2020


Uchwały 2020 PDF Drukuj

 1. Uchwała Nr XV/105/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia  średniej ceny jednostki  paliwa w Gminie Malczyce na rok szkolny 2019/2020 - więcej załącznik 


 2. Uchwała Nr XV/106/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/89/2019 Rady Gminy Malczyce  z dnia 29 października 2019 r.  w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji

gminy Malczyce Specjalnej Strefy Rewitalizacji - więcej załącznik


3. Uchwała Nr XV/107/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Malczyce na 2020 r. - więcej załącznik


4. Uchwała Nr XV/108/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2020 r.- więcej załącznik


5. Uchwała Nr XV/109/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie rozszerzenia zakresu centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Malczyce poprzez włączenie jednostki budżetowej Żłobek Publiczny „Szczęśliwe Misie” w Malczycach - więcej załącznik


6. Uchwała Nr XVI/110/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany nazwy dróg gminnych położonych w miejscowości Dębice - więcej załącznik


7. Uchwała Nr XVI/111/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które będzie przyznawane dofinansowanie w 2020 roku - więcej załącznik


8. Uchwała Nr XVI/112/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendium naukowego i artystycznego uzdolnionym uczniom w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Malczyce - więcej załącznik


9. Uchwała Nr XVI/113/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Malczyce do nabycia działki nr 166/15 położonej w obrębie Szymanów - więcej załącznik


10. Uchwała Nr XVI/114/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik 


11. Uchwała Nr XVI/115/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2020 r. - więcej załącznik


12. Uchwała Nr XVII/116/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Malczyce w 2020 roku - więcej załącznik 


13. Uchwała Nr XVII/117/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie nadania nazwy dla dróg gminnych położonych w miejscowości Kwietno - więcej załącznik


14. Uchwała Nr XVII/118/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie nadania nazwy dla drogi gminnej oraz drogi wewnętrznej położonych w miejscowości Malczyce - więcej załącznik


15. Uchwała Nr XVII/119/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie nadania nazwy dla dróg wewnętrznych położonych w miejscowości Malczyce - więcej załącznik


16. Uchwała Nr XVII/120/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie nadania nazwy dla drogi wewnętrznej położonej w miejscowości Malczyce - więcej załącznik


17 .Uchwała Nr XVII/121/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach za 2019   rok - więcej załącznik


18. Uchwała Nr XVII/122/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach za 2019 rok - więcej załącznik


19. Uchwała Nr XVII/123/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik


20. Uchwała Nr XVII/124/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2020 r. - więcej załącznik


21. Uchwała Nr XVIII/125/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca  2020 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik


22. Uchwała Nr XVIII/126/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca  2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok - więcej załącznik


23. Uchwała Nr XVIII/127/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca  2020 r. w sprawie absolutorium - więcej załącznik


24. Uchwała Nr XVIII/128/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca  2020 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Malczyce na 2020 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - więcej załącznik


25. Uchwała Nr XVIII/129/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca  2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2020 r. - więcej załącznik


26. Uchwała Nr XIX/130/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 4 sierpnia  2020 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Malczyce” - więcej załącznik 


27. Uchwała Nr XIX/131/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 4 sierpnia  2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - więcej załącznik


28. Uchwała Nr XIX/132/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 4 sierpnia  2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym - więcej załącznik


29. Uchwała Nr XIX/133/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 4 sierpnia  2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - więcej załącznik


30. Uchwała Nr XIX/134/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 4 sierpnia  2020 r. w sprawie ustalenia  średniej ceny jednostki  paliwa w Gminie Malczyce na rok szkolny 2020/2021 - więcej załącznik


31. Uchwała Nr XIX/135/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 4 sierpnia  2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik


32. Uchwała Nr XIX/136/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 4 sierpnia  2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Malczyce porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - więcej załącznik


33. Uchwała Nr XX/137/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 sierpnia  2020 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Malczyce” - więcej załącznik


34. Uchwała Nr XX/138/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 sierpnia  2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - więcej załącznik


35. Uchwała Nr XX/139/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 sierpnia  2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2020 r.  - więcej załącznik


36. Uchwała Nr XXI/140/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 8 września 2020 r. w sprawie przystąpienia gminy Malczyce do Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna” - więcej załącznik

 


Liczba odwiedzin: 659
Osoba, która wytworzyła informację: Redaktor
Osoba, która odpowiada za treść: Redaktor
Osoba, która opublikowała informację: Redaktor
Data wytworzenia informacji: 2020-01-02 13:24:06
Data udostępnienia informacji: 2020-01-02 14:24:14
Data ostatniej modyfikacji: 2020-09-09 06:33:18
Dziennik zmian