„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Malczyce” Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu  - więcej załącznik

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 JEDZ espd-request

załącznik nr 3 Formularz ofertowy

załącznik nr 4 do SIWZ Formularz cenowy

załącznik nr 5 do SIWZ grupa kapitałowa

załącznik nr 6a - 6b do SIWZ oświadczenia wykonawcy

załącznik nr 7 do SIWZ oświadczenia wykonawcy

załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz usług

załącznik nr 9 do SIWZ Wykaz osób

załącznik nr 10 do SIWZ Wykaz wyposażenia zakładu

załącznik nr 11 do SIWZ baza magazynowo-transportowa

załącznik nr 12 do SIWZ Oświadczenie podmiotu udostępniającego swoje zasoby

Załącznik nr 13 do SIWZ - wzór umowy

załącznik nr 14 do SIWZ Elektroniczna komunikacja

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_92cce843-fbb2-4adc-9868-a4578305d48e-2

 

wyjaśnienia treści SIWZ _6_07_2020

zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

 

Informacja z sesji otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym dotyczącym realizacji zadania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 


Liczba odwiedzin: 1211
Osoba, która wytworzyła informację: Redaktor
Osoba, która odpowiada za treść: Redaktor
Osoba, która opublikowała informację: Redaktor
Data wytworzenia informacji: 2020-06-10 12:00:59
Data udostępnienia informacji: 2020-06-10 14:33:54
Data ostatniej modyfikacji: 2020-08-31 13:24:37
Dziennik zmian