Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja Ludności

Działalność gospodarcza

Młodzieżowa Rada Gminy Malczyce

Rejestr uchwał

Rejestr zarządzeń

Ochrona środowiska

Konsultacje Społeczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Statystyki

mod_vvisit_counterDzisiaj3100
mod_vvisit_counterWczoraj925
mod_vvisit_counterTen tydzień6770
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień6835
mod_vvisit_counterTen miesiąc30222
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc46051
mod_vvisit_counterWszystkie2138225

Aktualnie: gości 40, 
botów 2 połączonych
Twój IP: 3.237.38.244
Dzisiaj: Lip 23, 2021


Obwieszczenia,komunikaty
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - wydanie decyzji środowiskowych -przebudowa dróg powiatowych nr 2068D i 2191D
Informacja - Starosty Średzkiego

Informacja - Wody Polskie

Zawiadomienie - obwieszczenie o zebranych dowodach - Burmistrza Czerwieńska

Obwieszczenie Starosty Średzkiego o wydaniu decyzji - obowiązek ograniczenia oddziaływania akustycznego DK 94

Obwieszczenie: Minister infrastruktury zawiadamia   INFORMACJA

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji ROŚ.6233.1.2020
Informacja o wszczęciu postepowania
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu
obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego "Rozbiórka istniejącej linii 400 kV Czarna Pasikurowice - część II"
Obwieszczenie w sprawie nałożenia na GDKiA obowiązku ograniczenia akustycznego DK 94
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu "Program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim[...]"
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania WC SERWIS
Informacja dot. Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części drug wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego
Zawiadomienie dot. Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 345 w miejscowości Chełm z dnia 19.09.2019 r.
Zawiadomienie dot. wydania decyzji zezwalającej Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych PORTO na opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Malczyce
Zawiadomienie dot. Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 345 w miejscowości Chełm z dnia 4.09.2019 r.
Zawiadomienie dot. Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 345 w miejscowości Chełm o wydanej opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Zawiadomienie dot. Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 345 w miejscowości Chełm o wydaniu opinii przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej
Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o opracowaniu Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego
Zawiadomienie dot. Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 345 w miejscowości Chełm, 15.07.2019 r.
Informacja o przyjęciu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego projektu "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego"
Zawiadomienie dot. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2066D na odcinku od granicy miasta Środa Śląska do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2068D w Malczycach wraz ścieżką rowerową Jastrzębce-Chomiąża-Malczyce"
Zawiadomienie dot. Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 345 w miejscowości Chełm
Zawiadomienie dot. "Przebudowy drogi powiatowej nr 2066D na odcinku od granicy miasta Środa Śląska do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2068D w Malczycach wraz ze ścieżką rowerową Jastrzębce-Chomiąża-Malczyce"
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 345 w miejscowości Chełm
Zawiadomienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 2066D na odcinku od granicy miasta Środa Śląska od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2068D w Malczycach wraz ze ścieżką (...)
Zawiadomienie w sprawie uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 2066D na odcinku od granicy miasta Środa Śląska do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2068D w Malczycach (...)"
Zawiadomienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powaitowej nr 2066D na odcinku od granicy miasta Środa Śląska do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2068D w Malczycach [...]"
Zawiadomienie o niemożności w sprawie "Przebudowa drogi powiatoweuj nr 2066D na odcinku od granicy miasta Środa Śląska do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2068D w Malczycach wraz ze ścieżką rowerową (...)"
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 7/19 z dnia 18 marca 2019 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony środowiska przed hasłem dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 5/19 z dnia 19 lutego 2019 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego, którego integralna część stanowić będzie plan działań krótkoterminowych
Obwieszczenie dotyczące rozprawy administracyjnej, której przedmiotem będzie uzgodnienie interesów stron w kwestii przyjmowania metod ograniczenia oddziaływania akustycznego drogi krajowej nr 94
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz o przeprowadzeniu dowodu w postępowaniu administracyjnym
Wymiana Źródeł Ciepła
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji Nr 13/18 z dnia 26 listopada 2018 r. zatwierdzając projekt budowlany i udzielając pozwolenia na budowę dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji Nr 9/18 dla zamierzenia budowlanego pn.: "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergrtycznej 400 kV Czarna - Pasikurowice" z dnia 8 listopada
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju o wydaniu decyzji z dnia 31 października w sprawie ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice"
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji Nr 7/18 dla zamierzenia budowlanego pn.: "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergrtycznej 400 kV Czarna - Pasikurowice" z dnia 26 października
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji Nr 8/18 dla zamierzenia budowlanego pn.: "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergrtycznej 400 kV Czarna - Pasikurowice" z dnia 31 października
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji Nr 6/18 dla zamierzenia budowlanego pn.: "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergrtycznej 400 kV Czarna - Pasikurowice" z dnia 26 października
Obwieszczenie w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie nałożenia obowiązku ograniczenia oddziaływania akustycznego na drogę krajową nr 94
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiającego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego
Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego
Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiającego o wydaniu na wniosek Inwestora – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. decyzji Nr 3/18 z dnia 21 września 2018 r.
Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiającego o wydaniu na wniosek Inwestora – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. decyzji Nr 2/18 z dnia 21 września 2018 r.
Postanowienie o odmówieniu wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na odtworzeniu obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Miękinia pn. ,, Zad. Nr 3 - Modernizacja zbiorn
Postanowienie o odmówieniu wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na odtworzeniu obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Miękinia pn. ,, Zad. Nr 2 - Modernizacja zbiorn
Obwieszczenie Wojewody z dnia 12 września 2018 r.
Obwieszczenie Wojewody z dnia 11 września 2018 r.
Obwieszczenie Wojewody z dnia 11 września 2018 r.
Obwieszczenie Starosty Średzkiego dot. postępowania administracyjnego
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Malczyce z dnia 9.08.2018
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.07.2018
Komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia
 Obwieszczenie Burmistrza Czerwieńska

Liczba odwiedzin: 782
Osoba, która wytworzyła informację: Redaktor
Osoba, która odpowiada za treść: Redaktor
Osoba, która opublikowała informację: Redaktor
Data wytworzenia informacji: 2021-02-25 09:42:54
Data udostępnienia informacji: 2021-02-25 10:43:07
Data ostatniej modyfikacji: 2021-07-22 09:24:47
Dziennik zmian