Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja Ludności

Działalność gospodarcza

Młodzieżowa Rada Gminy Malczyce

Rejestr uchwał

Rejestr zarządzeń

Ochrona środowiska

Konsultacje Społeczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Statystyki

mod_vvisit_counterDzisiaj138
mod_vvisit_counterWczoraj2618
mod_vvisit_counterTen tydzień6255
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień16428
mod_vvisit_counterTen miesiąc34728
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc55192
mod_vvisit_counterWszystkie3728954

Aktualnie: gości 16 połączonych
Twój IP: 44.201.97.224
Dzisiaj: Kwi 18, 2024


Skład Gminnej Komisji oraz zadania
Wersja z: 2023-03-08 09:04:39. Zapisał: Redaktor

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 1. Joanna Solska - przewodniczący komisji
 2. Paulina Leśniak- sekretarz komisji
 3. Aleksandra Sykstus - członek komisji
 4. Aneta Banaś - członek komisji
 5. Paweł Baran - członek komisji                                                                    

 

Podstawa prawna

 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165)

https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mfrxilrsgqydomjoozsxelrrhe2daoi&refSource=search

 

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii  (Dz. U. z 2023 r. poz. 172)

https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mfrxilrxgazdcnzwgyys45tfoixdcojthayq&refSource=search

 

Uchwała nr LIII/313/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Malczyce  na lata  2023 – 2026.

https://bip.malczyce.wroc.pl/files/upload/part2/LIII_313_2022.pdf

 

 

 

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Do kluczowych zadań realizowanych przez Gminną  Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w szczególności:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu:

 • obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego,
 • dostarczanie informacji o prowadzeniu profesjonalnej terapii,
 • motywowanie i kierowanie do leczenia,
 • kierowanie na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne, itp.

2. Udzielanie rodzinom, w których występuje problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

 • zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego:
 • przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu z jednoczesnym występowaniem przesłanek powodujących rozkład życia rodzinnego,
 • wzywanie na rozmowę osób, co do których wpłynęło zgłoszenie i pouczenie o konieczności zaprzestania ww. działań,
 • kierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym,
 • niesienie pomocy członkom rodzin z problemem alkoholowym,

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży:

 • pomoc w zaopatrzeniu w materiały edukacyjne, informacyjne dotyczące problematyki uzależnień,
 • wspieranie, organizowanie i prowadzenie działań trzeźwościowych,
 • współorganizowanie, konsultowanie zajęć profilaktycznych, pomoc przy tworzeniu programów profilaktycznych.

4. Nadzór nad ograniczeniem dostępności alkoholu między innymi poprzez organizację szkoleń instytucji, organizacji i osób fizycznych z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych
służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

 • przyjmowanie wniosków o środki finansowe,
 • opracowywanie preliminarza wydatków z Gminnego Funduszu Alkoholowego,
 • podział i zlecanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • dążenie do stworzenia zintegrowanego systemu profilaktyki gminnej - współpraca z przedstawicielami władz samorządowych, instytucji i organizacji na terenie gminy.