Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja Ludności

Działalność gospodarcza

Młodzieżowa Rada Gminy Malczyce

Rejestr uchwał

Rejestr zarządzeń

Ochrona środowiska

Konsultacje Społeczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Statystyki

mod_vvisit_counterDzisiaj410
mod_vvisit_counterWczoraj501
mod_vvisit_counterTen tydzień911
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień9623
mod_vvisit_counterTen miesiąc5118
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc40724
mod_vvisit_counterWszystkie3644152

Aktualnie: gości 11, 
członków 1 połączonych
Twój IP: 3.239.76.25
Dzisiaj: Mar 05, 2024


Uchwały 2015 PDF Drukuj

1. Uchwała Nr IV/14/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na uprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa wielofunkcyjnego  boiska  sportowego z zastosowaniem elementów sprzyjających środowisku ekologicznemu - więcej załącznik


2. Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 - więcej załącznik

Program- więcej załącznik


3. Uchwała Nr IV/16/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich w sołectwie Chełm - więcej załącznik


4. Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich w sołectwie Chomiąża - więcej załącznik


5. Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie  zarządzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich w sołectwie Dębice - więcej załącznik


6. Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie  zarządzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich w sołectwie Kwietno - więcej załącznik


7. Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia  2015 r. w sprawie  zarządzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich w sołectwie Malczyce - więcej załącznik


8. Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie  zarządzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich w sołectwie Mazurowice - więcej załącznik


9. Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie  zarządzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich w sołectwie Rachów - więcej załącznik


10. Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie  zarządzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich w sołectwie Rusko - więcej załącznik


11. Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie  zarządzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich w sołectwie Wilczków - więcej załącznik


12. Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Malczyce na 2015 rok - więcej załącznik


13. Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  w Malczycach - więcej załącznik

Rozstrzygnięcie nadzorcze - więcej załącznik


14. Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2015 - więcej załącznik


15. Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniającą uchwałę Nr XXI/90/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  stanowiącymi własność Gminy Malczyce - więcej załącznik


16. Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej - więcej załącznik

Rozstrzygnięcie nadzorcze - więcej załącznik


17. Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na terenie Gminy Malczyce w 2015 roku - więcej załącznik


18. Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie przydzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - więcej załącznik


19. Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Malczyce na 2015 rok - więcej załącznik


20. Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Malczyce - więcej załącznik


21. Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Malczyce - więcej załącznik


22. Uchwała Nr VII/35/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok. - więcej załącznik


23. Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/159/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik


24. Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/158/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - więcej załącznik


25. Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Malczyce w 2015r. - więcej załącznik


26. Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany planu pracy Rady Gminy Malczyce na 2015 r. - więcej załącznik


27. Uchwałą Nr VIII/40/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 kwiecień 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik


28. Uchwała Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok - więcej załącznik


29. Uchwała Nr VIII/42/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 kwietnia 2015 r., w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 r. - więcej załącznik


30. Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawach: Przystąpienia Gminy Malczyce do lokalnego Funduszu Pożyczkowego "Samorządowa Polska" Malczyce sp. z o.o. z siedzibą w Malczyceach oraz do Krajowego Funduszu Poręczeniowego "Samorządowa Polska" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - więcej załącznik


31. Uchwała Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik


32. Uchwała Nr IX/45/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/75/07 Rady Gmine Malczyce z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - więcej załącznik


33. Uchwały Nr IX/46/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2015 r. - więcej załącznik


34. Uchwała Nr IX/47/2015 rady Gminy Malczyce zdnia 26 maja 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - więcej załącznik


35. Uchwała Nr IX/48/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Malczycach - więcej załącznik


36. Uchwała Nr IX/49/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Pani Janiny Ciszewskiej - więcej załącznik


37. Uchwała Nr IX/50/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Pana Ryszarda Skuły - więcej załącznik


38. Uchwała Nr IX/51/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Pana Kazimierza Szremskiego - więcej załącznik


39. Uchwała Nr IX/52/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Pana Czesława Dudzińskiego - więcej załącznik


40. Uchwała Nr IX/53/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Pana Adama Haładusa - więcej załącznik


41. Uchwała Nr IX/54/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie przyznania dotacji dla jednostek ochotniczych straży pożarnej OSP Malczyce i OSP Rusko na dofinansowanie zakup sprzętu ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - więcej załącznik


42. Uchwała NrIX/55/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - więcej załącznik


43. Uchwałą Nr IX/56/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymywania czystośći i porządku na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik


44. Uchwała Nr XI/57/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2014 r - więcej załącznik


45. Uchwała Nr XI/58/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie udzielnia absolutorium dla Wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik


46. Uchwała Nr XI/59/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015-2017 - więcej załącznik


47. Uchwała Nr XI/60/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  za rok 2014 - więcej załącznik


48. Uchwała Nr XI/61/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach za rok 2014 - więcej załącznik


49. Uchwała Nr XI/62/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/55/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - więcej załącznik


50. Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty - więcej załącznik


51. Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2015 rok - więcej załącznik


52. Uchwała Nr XII/65/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik


53. Uchwała Nr XII/66/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Malczyce na 2015 r.- więcej załącznik


54. Uchwała Nr XII/67/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przyznania dotacji dla jednostek OSP Rusko na dofinansowanie zakupu sprzętu ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - więcej załącznik

Uchwała Nr 71/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 września 2015 r.- więcej załącznik


55. Uchwała Nr XII/68/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądowych- więcej załacznik


56. Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Malczyce – więcej załącznik 

Uchwała Nr 89/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2015 r.- więcej załącznik


57. Uchwała Nr XIII/70/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 września 2015 r. w sprawie w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2015 r. – więcej załącznik


58. Uchwała Nr XIII/71/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/227/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 października 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.- więcej załącznik


59. Uchwała Nr XIII/72/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „Dolnośląski Projekt Rekultywacji ” i przystąpienia do spółki celowej powołanej dla realizacji Projektu działającej pod nazwą DOLNOŚLĄSKI PROJEKT REKULTYWACJI SP. Z O.O. z/s we Wrocławiu– więcej załącznik


60. Uchwała Nr XIII/73/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 września 2015 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Klub Dziecięcy „Szczęśliwe Misie” w Malczycach i nadania mu Statutu– więcej załącznik


61. Uchwała Nr XIII/74/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Malczyce  do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej– więcej załącznik

Statut Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej- więcej załącznik


62. Uchwała Nr XIV/75/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników - więcej załącznik


63. Uchwała Nr XIV/76/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i maxymalnej  wysokości  opłaty za wyżywienie dzieci w Klubie Dziecięcym "Szczęśliwe misie" w Malczycach - więcej załącznik


64. Uchwała Nr XIV/77/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Malczyce - więcej załacznik


65. Uchwała Nr XIV/78/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Malczyce na lata 2015 - 2022 - więcej załącznik
Strategii Rozwoju Gminy Malczyce na lata 2015 - 2022 - więcej załącznik
Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2015 – 2022 - więcej załącznik


66. Uchwała Nr XIV/79/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2015 rok - więcej załącznik


67. Uchwała Nr XV/80/ 2015 Rady Gminy Malczyce z dnia  30 listopada 2015 r.   w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości - więcej załącznik


68. Uchwała Nr XV/81/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia  30 listopada 2015 r.   w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/147/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu i zwolnień w tym podatku- więcej załącznik


69. Uchwała XV/82/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia  30 listopada 2015 r.   w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016- więcej załącznik


70. Uchwała XV/83/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia  30 listopada 2015 r.   w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce na 2015 r.- więcej załącznik


71. Uchwała XV/84/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia  30 listopada 2015 r.   w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2015 r.- więcej załącznik


72. Uchwała XV/85/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia  30 listopada 2015 r.   w sprawie  określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego - więcej załącznik 


73. Uchwała XVII/86/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia  22 grudnia 2015 r.   w sprawie  przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik

Uchwała Nr V/32/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2016 r. - więcej załącznik 


74. Uchwała XVII/87/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia  22 grudnia 2015 r.   w sprawie  budżetu Gminy Malczyce na 2016 r. - więcej załącznik

Załącznik nr 1 do uchwały XVII/87/2015 - więcej załącznik

Załącznik nr 2 do uchwały XVII/87/2015 - więcej załącznik

Załącznik nr 3-13 do uchwały XVII/87/2015- więcej załącznik

Uchwala Nr V/266/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w dniu 11 grudnia 2015 r., w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Malczyce projekcie uchwały budżetowej Gminy Malczyce  na rok 2016 wraz z uzasadnieniem - więcej załącznik

Uchwala Nr V/267/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w dniu 11 grudnia 2015 r., w sprawie opinii o możliwości  sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetu Gminy Malczyce  na rok 2016 - więcej załącznik

Uchwala Nr V/268/2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w dniu 11 grudnia 2015 r., w  sprawie opinii o projekcie  uchwały  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Malczyce przedstawionej  wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2016 - więcej informacji w Biurze Rady Gminy

Uchwała Nr V/31/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale nr XVII/87/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2016 r.- więcej załącznik

Uchwała Nr V/32/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr XVII/86/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce oraz uchwale Rady Gminy Malczyce nr XVII/87/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malczyce na 2016 r.- więcej załącznik


75. Uchwała XVII/88/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia  22 grudnia 2015 r.   w sprawie  uchwalenia planu pracy Rady Gminy Malczyce na 2016 r. - więcej załącznik


76. Uchwała XVII/89/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia  22 grudnia 2015 r.   w sprawie  ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015- więcej załącznik


77. Uchwała XVII/90/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia  22 grudnia 2015 r.   w sprawie  zmiany budżetu  Gminy Malczyce na 2015 r. - więcej załącznik


Liczba odwiedzin: 1769
Osoba, która wytworzyła informację: Redaktor
Osoba, która odpowiada za treść: Redaktor
Osoba, która opublikowała informację: Redaktor
Data wytworzenia informacji: 2018-08-01 15:35:24
Data udostępnienia informacji: 2018-08-01 17:36:03
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-01 15:36:21
Dziennik zmian