Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja Ludności

Działalność gospodarcza

Młodzieżowa Rada Gminy Malczyce

Rejestr uchwał

Rejestr zarządzeń

Ochrona środowiska

Konsultacje Społeczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Statystyki

mod_vvisit_counterDzisiaj408
mod_vvisit_counterWczoraj501
mod_vvisit_counterTen tydzień909
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień9623
mod_vvisit_counterTen miesiąc5116
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc40724
mod_vvisit_counterWszystkie3644150

Aktualnie: gości 16, 
członków 1 połączonych
Twój IP: 3.239.76.25
Dzisiaj: Mar 05, 2024


Uchwały 2018 PDF Drukuj

1. Uchwała Nr XLIV/238/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Stefana Ślusarskiego na działalność Wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik 


2. Uchwała Nr XLIV/239/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załącznik 


3. Uchwała Nr XLIV/240/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Malczyce z Lokalnego Funduszu Pożyczkowego "Samorządowa Polska" Malczyce sp. z o.o. z siedzibą w Malczycach KRS 0000597982 oraz wystąpienie Gminy Malczyce z Krajowego Funduszu Rozwoju "Samorządowa Polska" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000463168) - więcej załącznik 


4. Uchwała Nr XLIV/241/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/96/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminy Malczyce - więcej załącznik 


5. Uchwała Nr XLIV/242/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli - więcej załącznik 


6. Uchwała Nr XLIV/243/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowo - handlowym stanowiącej własność Gminy Malczyce - więcej załącznik 


7. Uchwała Nr XLIV/244/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/76/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Klubie Dziecięcym "Szczęśliwe Misie" - więcej załącznik 


8. Uchwała Nr XLIV/245/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce- więcej załącznik 


9. Uchwała Nr XLVI/246/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Malczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - więcej załącznik 


10. Uchwała Nr XLVI/247/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Malczyce na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - więcej załącznik 


11. Uchwała Nr XLVI/248/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/184/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązku wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierowicze oraz określenia tygodniowego obowiązku wymiary zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Malczyce  - więcej załącznik 


12. Uchwała Nr XLVI/249/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Malczycach prowadzonym przez Gminę Malczyce - więcej załącznik 


13. Uchwała Nr XLVI/250/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załącznik


14. Uchwała Nr XLVI/251/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Malczyce w 2018 r. - więcej załącznik 


15. Uchwała Nr XLVI/252/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik 


16. Uchwała Nr XLVII/253/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Malczyc i Gminy Malczyce" dla dr Tadeusza Samborskiego - więcej załącznik 


17. Uchwała Nr XLVII/254/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Malczyce pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza - więcej załącznik 


18. Uchwała Nr XLVII/255/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załącznik 


19. Uchwała Nr XLVII/256/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Dolnośląski Projekt rekultywacji Sp. z o.o. - więcej załącznik 


20. Uchwała Nr XLVII/257/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej po byłej szkole podstawowoej stanowiącej własność Gminy Malczyce - więcej załącznik 


21. Uchwała Nr XLVII/258/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zminy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce - więcej załącznik 
załącznik nr 1 - więcej załącznik 
załącznik nr 2 i 3 - więcej załącznik 
załącznik nr 4 - więcej załącznik 


22. Uchwała Nr XLVII/259/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Malczyce w zakresie napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV - Czarna - Pasikurowice w obrębach: Kwietno, Rusko, Wilczków, Rachów i Chomiąża. - więcej załącznik 


23. Uchwała Nr XLVIII/260/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach - więcej załącznik


24. Uchwała Nr XLIX/261/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r. - więcej załącznik 


25. Uchwała Nr XLIX/262/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie absolutorium - więcej załącznik 


26. Uchwała Nr XLIX/263/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Malczycach imienia Władysława Stanisława Reymonta - więcej załącznik 


27. Uchwała Nr XLIX/264/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Malczycach - więcej załącznik


28. Uchwała Nr XLIX/265/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Malczyce nr XXXIII/168/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminię Malczyce - więcej załącznik


29. Uchwała Nr XLIX/266/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/184/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz okreslenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.7 pkt.3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Malczyce - więcej załącznik 


30. Uchwała Nr XLIX/267/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik 


31. Uchwała Nr XLIX/268/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załącznik 


32. Uchwała Nr XLIX/269/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/181/09 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Malczyc - więcej załącznik


33. Uchwała Nr XLIX/270/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Malczyce na 2018 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - więcej załącznik 


34. Uchwała Nr L/271/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/170/2017 z dnia 27 lutego 2017 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendium naukowego i artystycznego uzdolnionym uczniom w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Malczyce -

załącznik


35. Uchwała Nr L/272/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Malczyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - 

załącznik


36. Uchwała Nr L/273/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu tergowiska w Malczycach - 

załącznik


37. Uchwała Nr L/274/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne - 

załącznik


38. Uchwała Nr L/275/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach za 2017 rok -

załącznik


39. Uchwała Nr L/276/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach za 2017 rok -

załącznik


40. Uchwała Nr L/277/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Malczyce gminnego programu dla rodzin wielodzietnych "Malczycka Karta Dużej Rodziny" -

załącznik


41. Uchwała Nr L/278/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla jednostki OSP w Rusku - 

załącznik


42. Uchwała Nr L/279/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla jednostki OSP w Wilczkowie

załącznik


43. Uchwała Nr L/280/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej - załącznik 


44. Uchwała Nr L/281/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rusko - więcej załącznik 


45. Uchwała Nr L/282/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załącznik 


46. Uchwała Nr L/283/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Malczyce - załącznik


47. Uchwała Nr LI/284/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli - więcej załącznik 


48. Uchwała Nr LII/285/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 18 września  2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych - więcej załącznik 


49. Uchwała Nr LII/286/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 18 września  2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/273/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska w Malczycach - więcej załącznik 


50. Uchwała Nr LII/287/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 18 września  2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Malczyce za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę - więcej załącznik


51. Uchwała Nr LII/288/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 18 września  2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik


52. Uchwała Nr LII/289/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 18 września  2018 r.  w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załącznik


53. Uchwała Nr LII/290/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 18 września  2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości  gruntowej  zabudowanej  budynkiem usługowo-handlowym stanowiącym  własność Gminy Malczyce - więcej załącznik


54. Uchwała Nr LII/291/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 18 września  2018 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Rachów - więcej załącznik


55. Uchwała Nr LII/292/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 18 września  2018 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Rusko - więcej załącznik


56. Uchwała Nr LIII/293/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Malczyce - więcej załącznik 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego - więcej załącznik


 57. Uchwała Nr LIII/294/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 października 2018 r.w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Malczyce na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 - więcej załącznik


 58. Uchwała Nr LIII/295/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 października 2018 r.w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych - więcej załącznik


59. Uchwała Nr LIII/296/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/176/2017  z dnia 27 marca 2017 r., w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Malczyce - więcej załącznik


 60. Uchwała Nr LIII/297/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Malczyce - więcej załącznik


 61. Uchwała Nr LIII/298/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załącznik


 62. Uchwała Nr LIII/299/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Leokadii Gancarz na działalność Krystiana Żygadło Prezesa Malczyckich Usług Komunalnych w sprawie stanu kaplicy cmentarnej Cmentarza Komunalnego w Malczycach - więcej załącznik


 63. Uchwała Nr LIII/300/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Leokadii Gancarz na nienależyte wykonywanie zadań oraz nieprzestrzeganie prawa przez Kierownika SP ZOZ w Malczycach, Pana Mateusza Olkowskiego - więcej załącznik


64. Uchwała Nr LIII/301/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Leokadii Gancarz na nienależyte wykonywanie zadań przez Wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik


 65. Uchwała Nr LIII/302/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce, obręb Chomiąża - więcej załącznik


------------------------------------------------------------------- KADENCJA 2018 -2023 -------------------------------------------------------------


 

1. Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Malczyce - więcej załącznik


2. Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Malczyce - więcej załącznik


 

3. Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Malczyce - więcej załącznik


4. Uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Malczyce - więcej załącznik


5. Uchwała Nr I/5/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru zastępców przewodniczących Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg i Wniosków - więcej załącznik


6. Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik


7. Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na rok 2018 - więcej załącznik


8. Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/93/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie emisji obligacji - więcej załącznik


9. Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości - więcej załącznik


10. Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołaniu składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Malczyce - więcej załącznik


11. Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik


12. Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 - więcej załącznik


13. Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska "Mój Rynek" w Malczycach - więcej załącznik 


 14.  Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 18  grudnia  2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik 


 15.   Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 18  grudnia  2018 r. w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2019 r. - więcej załącznik 


16.   Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 18  grudnia  2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załącznik 


17.   Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 18  grudnia  2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Malczyce  w 2019 roku - więcej załącznik 


18.  Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 18  grudnia  2018 r. w sprawie nadania drodze położonej w Malczycach nazwy Dębowa - więcej załącznik 


19  Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 18  grudnia  2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Malczyce - więcej załącznik 


20.  Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 18  grudnia  2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Malczyce na lata 2019- 2023 -- więcej załącznik 


21.   Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 18  grudnia  2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte programem oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - więcej załącznik  


22.  Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 18  grudnia  2018 r. w sprawie powołania Rady Społecznej funkcjonującej przy  Samodzielnym Publicznym  Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Malczycach - więcej załącznik 


23.  Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 18  grudnia  2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr II/9/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości - więcej załącznik 


 

 

 

 


Załączniki:
PlikOpisDodałRozmiar
Dostęp do URL (http://bip.malczyce.wroc.pl/files/upload/uchwaly/WS750577.MP3)WS750577.MP3 Administrator techniczny99913 Kb
Dostęp do URL (http://bip.malczyce.wroc.pl/files/upload/uchwaly/WS750578.MP3)WS750578.MP3 Administrator techniczny81685 Kb
Dostęp do URL (http://bip.malczyce.wroc.pl/files/upload/uchwaly/WS750579.MP3)WS750579.MP3 Administrator techniczny18803 Kb
Dostęp do URL (http://bip.malczyce.wroc.pl/files/upload/uchwaly/WS750580.MP3)WS750580.MP3 Administrator techniczny5903 Kb
Dostęp do URL (http://bip.malczyce.wroc.pl/files/upload/uchwaly/WS750581.MP3)WS750581.MP3 Administrator techniczny57943 Kb
Dostęp do URL (http://bip.malczyce.wroc.pl/files/upload/uchwaly/WS750582.MP3)WS750582.MP3 Administrator techniczny65764 Kb
Dostęp do URL (http://bip.malczyce.wroc.pl/files/upload/uchwaly/WS750583.MP3)WS750583.MP3 Administrator techniczny27446 Kb
Dostęp do URL (http://bip.malczyce.wroc.pl/files/upload/uchwaly/WS750584.MP3)WS750584.MP3 Administrator techniczny120818 Kb
Dostęp do URL (http://bip.malczyce.wroc.pl/files/upload/uchwaly/WS750585.MP3)WS750585.MP3 Administrator techniczny126768 Kb
Dostęp do URL (http://bip.malczyce.wroc.pl/files/upload/uchwaly/WS750586.MP3)WS750586.MP3 Administrator techniczny82950 Kb
Dostęp do URL (http://bip.malczyce.wroc.pl/files/upload/uchwaly/WS750587.MP3)WS750587.MP3 Administrator techniczny35745 Kb
Dostęp do URL (http://bip.malczyce.wroc.pl/files/upload/uchwaly/WS750588.MP3)WS750588.MP3 Administrator techniczny73510 Kb
Dostęp do URL (http://bip.malczyce.wroc.pl/files/upload/uchwaly/WS750589.MP3)WS750589.MP3 Administrator techniczny74022 Kb
Dostęp do URL (http://bip.malczyce.wroc.pl/files/upload/uchwaly/WS750590.MP3)WS750590.MP3 Administrator techniczny65885 Kb
Dostęp do URL (http://bip.malczyce.wroc.pl/files/upload/uchwaly/WS750591.MP3)WS750591.MP3 Administrator techniczny67518 Kb
Dostęp do URL (http://bip.malczyce.wroc.pl/files/upload/uchwaly/WS750592.MP3)WS750592.MP3 Administrator techniczny24506 Kb
Dostęp do URL (http://bip.malczyce.wroc.pl/files/upload/uchwaly/WS750593.MP3)WS750593.MP3 Administrator techniczny316 Kb
Dostęp do URL (http://bip.malczyce.wroc.pl/files/upload/uchwaly/WS750594.MP3)WS750594.MP3 Administrator techniczny35377 Kb
Dostęp do URL (http://bip.malczyce.wroc.pl/files/upload/uchwaly/WS750595.MP3)WS750595.MP3 Administrator techniczny60611 Kb
Dostęp do URL (http://bip.malczyce.wroc.pl/files/upload/uchwaly/WS750596.MP3)WS750596.MP3 Administrator techniczny80785 Kb
Dostęp do URL (http://bip.malczyce.wroc.pl/files/upload/uchwaly/WS750597.MP3)WS750597.MP3 Administrator techniczny78176 Kb
Dostęp do URL (http://bip.malczyce.wroc.pl/files/upload/uchwaly/WS750598.MP3)WS750598.MP3 Administrator techniczny65892 Kb
Dostęp do URL (http://bip.malczyce.wroc.pl/files/upload/uchwaly/WS750599.MP3)WS750599.MP3 Administrator techniczny66302 Kb
Dostęp do URL (http://bip.malczyce.wroc.pl/files/upload/uchwaly/WS750600.MP3)WS750600.MP3 Administrator techniczny115755 Kb
Dostęp do URL (http://bip.malczyce.wroc.pl/files/upload/uchwaly/WS750601.WMA)WS750601.WMA Administrator techniczny50652 Kb
Dostęp do URL (http://bip.malczyce.wroc.pl/files/upload/uchwaly/WS750602.WMA)WS750602.WMA Administrator techniczny45529 Kb
Dostęp do URL (http://bip.malczyce.wroc.pl/files/upload/uchwaly/WS750606-sesja-01-08-2018-r.WMA)WS750606-sesja-01-08-2018-r.WMA Administrator techniczny3869 Kb

Liczba odwiedzin: 3830
Osoba, która wytworzyła informację: Redaktor
Osoba, która odpowiada za treść: Redaktor
Osoba, która opublikowała informację: Redaktor
Data wytworzenia informacji: 2018-08-01 15:38:50
Data udostępnienia informacji: 2018-08-01 17:39:30
Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-08 08:35:58
Dziennik zmian