Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja Ludności

Działalność gospodarcza

Młodzieżowa Rada Gminy Malczyce

Rejestr uchwał

Rejestr zarządzeń

Ochrona środowiska

Konsultacje Społeczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Statystyki

mod_vvisit_counterDzisiaj423
mod_vvisit_counterWczoraj501
mod_vvisit_counterTen tydzień924
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień9623
mod_vvisit_counterTen miesiąc5131
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc40724
mod_vvisit_counterWszystkie3644165

Aktualnie: gości 15, 
członków 1 połączonych
Twój IP: 3.239.76.25
Dzisiaj: Mar 05, 2024


Uchwały 2013 PDF Drukuj

2013

1. Uchwała Nr XXXI/152/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie powołanie Społecznej Rady Programowej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Malczycach - więcej załącznik


2. Uchwała Nr XXXI/153/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie określenia terminu  częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospofarowanie odpoadami komunalnymi - więcej załącznik


3. Uchwała Nr XXXI/154/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług  w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - więcej załącznik


4. Uchwała Nr XXXI/155/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały  Nr XXII/108/2012 w sprawie postanowienia odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują a powstają odpady - więcej załącznik


5. Uchwała Nr XXXI/156/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalanie wysokości tej opłaty - więcej załącznik

Plan Odnowy Miejescowosci Kwietno - więcej informacji w Biurze Rady Gminy

mapa Kwietno - więcej informacji w Biurze Rady Gminy


6. Uchwała Nr XXXI/157/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  składowanymi przez właściciela nieruchomości - więcej załącznik

wzór deklaracji - więcej załącznik


7. Uchwała Nr XXXII/158/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości ii zagospodarowania tych odpadów - więcej załącznik


8. Uchwała Nr XXXII/159/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik


9. Uchwała Nr XXXII/160/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik


10. Uchwała Nr XXXII/161/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Kwietno - więcej załącznik

Plan Odnowy Miejscowości Kwietno - więcej załącznik

Mapa miejscowości Kwietno - więcej informacji w Biurze Rady Gminy

Mapa Gminy Malczyce - więcej załącznik


11. Uchwała Nr XXXIII/162/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik


12. Uchwała Nr XXXIII/163/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Malczyce na rok 2013 - więcej załącznik


13. Uchwała Nr XXXIII/164/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 marca 2013 r., w sprawie wyrażenia zgody na  wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2014  - więcej załącznik


14. Uchwała Nr XXXIII/165/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik


15. Uchwała Nr XXXIII/166/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzaiałaniu Narkomanii na terenie gminy Malczyce w 2013r. - więcej załącznik


16. Uchwała Nr XXXIV/167/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Malczyce - więcej załącznik


17. Uchwała Nr XXXV/168/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/167/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r., w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Malczyce - więcej załącznik


18. Uchwała Nr XXXV/169/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 maja 2013 r. dotycząca zmiany uchwały Nr XXXI/157/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składowanymi przez właścicieli nieruchomości - więcej załącznik


19. Uchwała Nr XXXV/170/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Malczyce - więcej załącznik


20. Uchwała Nr XXXV/171/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2013 - więcej załącznik


21. Uchwała Nr XXXV/172/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przydzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - więcej załącznik


22. Uchwała Nr XXXV/173/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty - więcej załącznik


23. Uchwała Nr XXXVII/174/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2012 - więcej załącznik


24. Uchwała Nr XXXVII/175/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2012 r. - więcej załącznik


25. Uchwała Nr XXXVII/176/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach - więcej załącznik


26. Uchwała Nr XXXVII/177/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/157/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 lutego 2013 r., w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składowanymi przez właścicieli nieruchomości - więcej załącznik

załącznik do uchwały deklaracja - więcej załącznik


27. Uchwała Nr XXXVII/178/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/173/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 17 czerwca 2013 r., w sprawie metody ustalenia opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty - więcej załącznik


28. Uchwała Nr XXXVII/179/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany zmiany uchwały budżetowej gminy Malczyce za rok 2013 - więcej załącznik


29. Uchwała Nr XXXVIII/180/2013 Rady Gminy w Malczycach  z dnia 27 sierpnia
2013 r.
 w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Malczyce - więcej załącznik


30. Uchwała  Nr XL/181/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 paźdzernika 2013 r. w sprawie zmiany  wieleletniej prognozy finansowej - więcej załącznik


31. Uchwała  Nr XL/182/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 paźdzernika 2013 r. w sprawie zmiany  uchwały budżetowej Gminy Malczyce  na rok 2013 - więcej załącznik


32. Uchwała  Nr XL/183/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 paźdzernika 2013 r. w sprawie zmiany  uchwały Nr XXXIII/166/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 marca
2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r. - więcej załącznik


33. Uchwała  Nr XLI/184/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zobowiązania wójta do podjecia działań zmierzajacych do przeprowadzenia kontroli decyzji starosty średzkiego w trybie nadzoru przez Samorządowe Kolegim Odwoławcze we Wrocławiu w celu wyeliminowania ich z obrotu prawnego - więcej załącznik


34. Uchwała  Nr XLII/185/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 26  listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na 2014 rok - więcej załącznik


35. Uchwała Nr XLII/186/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok - więcej załącznik


36. Uchwała Nr XLIII/187/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 20 grudnia 2013 r.  sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Malczyce na 2014 r.- więcej załącznik


37. Uchwała Nr XLIII/188/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 20 grudnia 2013 r.  sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2013 - więcej załącznik


38. Uchwała Nr XLIII/189/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 20 grudnia 2013 r.  sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznje w Malczycach do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu dodatków energetycznych dla wnioskodawców z terenu Gminy Malczyce - więcej załącznik


39. Uchwała Nr XLIII/190/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie  zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Malczyce przeprowadzenia kontroli opłacania podatku  od nieruchomości  przez przedsiębiorców rozpoczynających na terenie Gminy Malczyce działalność gospodarczą w 2013 roku - więcej załącznik

 

Liczba odwiedzin: 1666
Osoba, która wytworzyła informację: Redaktor
Osoba, która odpowiada za treść: Redaktor
Osoba, która opublikowała informację: Redaktor
Data wytworzenia informacji: 2018-07-30 23:00:00
Data udostępnienia informacji: 2018-08-01 19:31:45
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-01 17:40:13
Dziennik zmian