Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja Ludności

Działalność gospodarcza

Młodzieżowa Rada Gminy Malczyce

Rejestr uchwał

Rejestr zarządzeń

Ochrona środowiska

Konsultacje Społeczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Statystyki

mod_vvisit_counterDzisiaj328
mod_vvisit_counterWczoraj501
mod_vvisit_counterTen tydzień829
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień9623
mod_vvisit_counterTen miesiąc5036
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc40724
mod_vvisit_counterWszystkie3644070

Aktualnie: gości 19, 
członków 1 połączonych
Twój IP: 3.239.76.25
Dzisiaj: Mar 05, 2024


Uchwały 2011 PDF Drukuj

2011

1. Uchwała Nr III/6/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta gminy Malczyce - więcej załącznik


2. Uchwała Nr III/7/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Malczyce prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty - więcej załącznik


3. Uchwała Nr III/8/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Malczyce z Organiacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego" - więcej załącznik

załącznik - program współpracy - więcej załącznik


4. Uchwała Nr V/9/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce  - więcej załącznik

załącznik nr 1 do uchwały nr V/9/2011 - więcej załącznik

załącznik nr 2 do uchwały nr V/9/2011 - więcej załącznik

załącznik nr 3 do uchwały nr V/9/2011 - więcej załącznik


5. Uchwała Nr V/10/2011 Rady Gminy Malczyce  z dnia 25 stycznia 2011 r. uchwała budżetowa Gminy Malczyce na rok 2011 - więcej załącznik

załącznik nr 1 do uchwały budżetowej - więcej załącznik

załącznik nr 2 do uchwały budżetowej - więcej załącznik

załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - więcej załącznik

załącznik nr 4 do uchwały budżetowej - więcej załącznik

załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - więcej załącznik

załącznik nr 6 do uchwały budżetowej - więcej załącznik

załącznik nr 7 do uchwały budżetowej - więcej załącznik

załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - więcej załącznik

załącznik nr 9 do uchwały budżetowej - więcej załącznik

załącznik nr 10 do uchwały budżetowej - więcej załącznik


6. Uchwała Nr V/11/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Malczyce do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszprzyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik


7. Uchwała Nr V/12/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/87/04 Rady Gminy z dnia 4 czerwca 2004 r., w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla  inkasentów - więcej załącznik


8. Uchwała Nr V/13/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej  w sołectwie Chełm - więcej załącznik

załącznik do uchwały - więcej załącznik


9. Uchwała Nr V/14/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Chomiąża - więcej załącznik

załącznik do uchwały - więcej załącznik


10. Uchwała Nr V/15/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Dębice - więcej załącznik

załącznik do uchwały - więcej załącznik


11. Uchwała Nr V/16/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Kwietno - więcej załącznik

załącznik do uchwały - więcej załącznik


12. Uchwała Nr V/17/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Malczyce - więcej załącznik

załącznik do uchwały - więcej załącznik


13. Uchwała Nr V/18/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Mazurowice - więcej załącznik

załącznik do uchwały - więcej załącznik


14. Uchwała Nr V/19/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Rachów - więcej załącznik

załącznik do uchwały - więcej załącznik


15. Uchwała Nr V/20/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Rusko - więcej załącznik

załącznik do uchwały - więcej załącznik


16. Uchwała Nr V/21/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Wilczków - więcej załącznik

załącznik do uchwały - więcej załącznik


17. Uchwała Nr V/22/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie powolania zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Malczyce - więcej załącznik


18. Uchwała Nr V/23/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady Gminy - więcej załącznik


19. Uchwała Nr VI/24/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik


20. Uchwała Nr VI/25/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - więcej załącznik


21. Uchwała Nr VI/26/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wyrażenie zgody na wyodrębienie funduszu sołeckiego w roku 2012 - więcej załącznik


22. Uchwała Nr VI/27/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - więcej załącznik


23. Uchwała Nr VI/28/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy  w rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2014 - więcej załącznik


24. Uchwała Nr VI/29/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przeocy w Rodzinie oraz szczególnych warunków jego funkcjonowania - więcej załącznik


25. Uchwała Nr VI/30/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2011 r. zmieniającą uchwałę XXXIII/153/09 dotyczącą przystąpienia Gminy Malczyce do realizacji Regionalnego Programu "Odnowa Wsi" w województwie dolnośląskim - więcej załącznik


26. Uchwała Nr VI/31/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik


27. Uchwała Nr VI/32/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2011 - więcej załącznik

załącznik nr 1 do uchwały Nr/32/2011 - więcej załącznik

załącznik nr 2 do uchwały Nr/32/2011 - więcej załącznik

załącznik nr 3 do uchwały Nr/32/2011 - więcej załącznik


28. Uchwała Nr VII/33/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Malczyce za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę - więcej załącznik


29. Uchwała Nr VII/34/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na terenie gminy Malczyce w 2011 roku - więcej załącznik


30. Uchwała Nr VIII/35/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 maja  2011 r. w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej - więcej załącznik


31. Uchwała Nr VIII/36/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 maja  2011 r. w sprawie przydzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym  do rejestrów zabytków - więcej załącznik


32. Uchwała Nr VIII/37/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 maja  2011 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużonego dla Malczyc i Gminy Malczyce dla Aleksandra Kamińskiego -  więcej załącznik


33. Uchwała Nr VIII/38/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 maja  2011 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużonego dla Malczyc i Gminy Malczyce dla Janiny Sokołowskiej - więcej załącznik


34. Uchwała Nr VIII/39/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 maja  2011 r. w sprawie pomocy de minimis na nowe inwestycje i zatrudnienie dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Malczyce - więcej załącznik


35. Uchwała Nr VIII/40/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 maja  2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce - więcej załącznik

zmiany w studium Malczyce - więcej załącznik

rysunek nr 1 - więcej załącznik

rysunek nr 2 - więcej załącznik


36. Uchwała Nr VIII/41/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 maja  2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdnania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury  w Malczycach za 2010 rok. - więcej załącznik


37. Uchwała Nr VIII/42/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 maja  2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej w biurze Rady Gminy


38. Uchwała Nr VIII/43/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 maja  2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na 2011 rok - więcej załącznik

załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/43/2011 - więcej załącznik

załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/43/2011 - więcej załącznik


39. Uchwała Nr IX/44/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Malczyce za 2010 rok - więcej załącznik


40. Uchwała Nr IX/45/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia wójtowi Gminy Malczyce absolutorium z ztytułu wykonania budżetu za 2010 rok- więcej załącznik


41. Uchwała Nr IX/46/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Malczycach prowadzonym przez Gminę Malczyce - więcej załącznik


42. Uchwała Nr IX/47/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik


43. Uchwała Nr X/48/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2011 - więcej załącznik

załącznik nr 1 do uchwały - więcej załącznik

załącznik nr 2 do uchwały - więcej załącznik


44. Uchwała Nr XI/ 49 / 2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej - więcej załącznik

regulamin działania społecznej komisji mieszkaniowej - więcej załącznik


45. Uchwała Nr XI/50/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przydzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowalane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - więcej załącznik


46. Uchwała Nr XI/51/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania zespołu ds. opinowania kandydató na ławników sądowych - więcej załącznik


47. Uchwała Nr XI/52/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy de minimis na nowe inwestycje i zatrudnienie dla przedsiębiorców inwestycyjnych na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik


48. Uchwała Nr XI/53/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej w biurze Rady Gminy


49. Uchwała Nr XI/54/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2011- więcej załącznik


50. Uchwała Nr XII/55/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 7 września 2011 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w gminie Malczyce do stanu faktycznego - więcej załącznik


51. Uchwała Nr XIII/56/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  3 października  2011 r.           w sprawie rozpatrzenia skargi Leokadii Gancarz na działalność wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik


52. Uchwała Nr XIII/57/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  3 października  2011 r.           w sprawie rozpatrzenia skargi Grzegorza Szweda na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Malczycach - więcej załącznik


53. Uchwała Nr XIII/58/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  3 października  2011 r.            w sprawie zmiany wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości - więcej załącznik

załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/58/2011 - więcej załącznik

załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/58/2011 - więcej załącznik


54. Uchwała Nr XIII/59/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  3 października  2011 r.            w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości - więcej załącznik


55. Uchwała Nr XIV/60/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  18 października  2011 r.          w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik


56. Uchwała Nr XIV/61/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  18 października  2011 r.          w sprawie ustalenia wysokości oplaty za wpis do rejestrów  żłobków i klubów dziecięcych - więcej załącznik


57. Uchwała Nr XIV/62/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  18 października  2011 r.          w sprawie wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej na kadencję 2012-2015 do orzekania w sprawach rodzinnych - więcej załącznik


58. Uchwała Nr XV/63/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  29 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok - więcej załącznik


59. Uchwała Nr XV/64/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  29 listopada 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Malczyce - więcej załącznik


60. Uchwała Nr XV/65/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 - więcej załącznik


61. Uchwała Nr XV/66/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  29 listopada 2011 r. w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczącego Rady Gminy - więcej załącznik


62. Uchwała Nr XV/67/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na 2011 r. - więcej załącznik

załącznik nr 1 do uchwały nr XV/67/2011 - więcej załącznik

załącznik nr 2 do uchwały nr XV/67/2011 - więcej załącznik


63. Uchwała Nr XV/68/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany wieleletniej  prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik

załącznik nr 1 do uchwały nr XV/68/2011 - więcej załącznik


64. Uchwała Nr XV/69/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  29 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Malczyce do spółki Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna we Wrocławiu - więcej załącznik


65. Uchwała Nr XV/70/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  29 listopada 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Haliny Zmudczyńskiej na działalność Wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik


66. Uchwała Nr XVI/71/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia  2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości  i podatku rolnego, podatku leśnego - więcej załącznik

deklaracja podatku od nieruchomości - załącznik nr 1 - więcej załącznik

informacja podatku od nieruchomości - załącznik nr 2 - więcej załącznik

deklaracja podatku rolnege - załącznik nr 3 - więcej załącznik

informacja podatku rolnego - załącznik nr 4 - więcej załącznik

deklaracja podatku leśnego - załącznik nr 5 - więcej załącznik

informacja podatku leśnego - załącznik nr 6 - więcej załącznik


67. Uchwała Nr XVI/72/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  28 grudnia  2011 r. w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na terenie gminy Malczyce w 2012 r. - więcej załącznik


68. Uchwała Nr XVI/73/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  28 grudnia  2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Malczyce na rok 2011 - więcej załącznik

załącznik nr 1 do uchwały - więcej załącznik

załącznik nr 2 do uchwały - więcej załącznik


69. Uchwała Nr XVI/74/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  28 grudnia  2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/87/04 Rady Gminy Malczyce z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podataku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów - więcej załącznik


70. Uchwała Nr XVI/75/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  28 grudnia  2011 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zbadania celowości i zgodności z prawem sfinansowania przez gminę Malczyce odtworzenia nawierzchni jezdni na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i 1 Maja w Malczycach - więcej załącznik

 

Liczba odwiedzin: 1762
Osoba, która wytworzyła informację: Redaktor
Osoba, która odpowiada za treść: Redaktor
Osoba, która opublikowała informację: Redaktor
Data wytworzenia informacji: 2018-07-29 23:00:00
Data udostępnienia informacji: 2018-08-01 19:42:17
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-01 17:42:25
Dziennik zmian