Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja Ludności

Działalność gospodarcza

Młodzieżowa Rada Gminy Malczyce

Rejestr uchwał

Rejestr zarządzeń

Ochrona środowiska

Konsultacje Społeczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Statystyki

mod_vvisit_counterDzisiaj454
mod_vvisit_counterWczoraj501
mod_vvisit_counterTen tydzień955
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień9623
mod_vvisit_counterTen miesiąc5162
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc40724
mod_vvisit_counterWszystkie3644196

Aktualnie: gości 14, 
botów 1 połączonych
Twój IP: 3.239.76.25
Dzisiaj: Mar 05, 2024


Uchwały 2023 PDF Drukuj

 

1. Uchwała nr  LIV/319/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2023 r. - więcej załącznik


2. Uchwała nr  LV/320/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - więcej załącznik


3. Uchwała nr  LV/321/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - więcej załącznik


4. Uchwała nr  LV/322/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - więcej załącznik


5. Uchwała nr  LV/323/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - więcej załącznik


6. Uchwała nr  LV/324/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązującej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych - więcej załącznik


7. Uchwała nr  LV/325/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych „na żądanie”, organizowanych na terenie gminy Malczyce i udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego oraz warunków i zasad korzystania z nich - więcej załącznik


8. Uchwała nr  LV/326/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami do budynków mieszkalnych przy ul. Szkolnej w  Rusku” - więcej załącznik


9. Uchwała nr  LV/327/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malczyce na lata 2023-2035 - więcej załącznik


10. Uchwała nr  LV/328/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2023 r. - więcej załącznik


11. Uchwała nr  LVI/329/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie  określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które będzie przyznawane dofinansowanie w 2023 roku - więcej załącznik


12. Uchwała nr  LVI/330/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Malczyce na lata 2023-2030 - więcej załącznik


13. Uchwała nr  LVI/331/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonie ul. Szkolnej w Malczycach - więcej załącznik


14. Uchwała nr  LVI/332/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego o zmianę rodzaju miejscowości - więcej załącznik


15. Uchwała nr  LVI/333/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - więcej załącznik


16. Uchwała nr  LVI/334/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - więcej załącznik


17. Uchwała nr  LVI/335/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Malczyce na 2023 r. - więcej załącznik


18. Uchwała nr  LVI/336/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malczyce na lata 2023-2035 - więcej załącznik


19. Uchwała nr  LVII/337/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie  przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 kwietnia 2023 r. dotyczące uchwały Nr LVII/337/2023 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie  przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Malczyce ( stwierdzenie nieważności fragmentu przepisu paragrafu 5) - więcej załącznik


20. Uchwała nr  LVII/338/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Malczyce w 2023 roku - więcej załącznik


21. Uchwała nr  LVII/339/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 28 marca 2023 r. zmieniająca Uchwałę nr XX/137/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Malczyce.”- więcej załącznik


22. Uchwała nr  LVII/340/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Malczyce - więcej załącznik


23. Uchwała nr  LVII/341/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w południowej części obrębu Chomiąża oraz w południowo-wschodniej części obrębu Rachów - więcej załącznik


24. Uchwała nr  LVII/342/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy- więcej załącznik


25. Uchwała nr  LVII/343/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - więcej załącznik


26. Uchwała nr  LVII/344/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Malczyce a Gminami tworzącymi Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego, wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku oraz opracowania dokumentu strategicznego Innego Instrumentu Terytorialnego na lata 2021-2027, zwanym Strategią IIT SW - więcej załącznik


27. Uchwała nr  LVII/345/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych oraz zasad taryfowych w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik


28. Uchwała nr  LVII/346/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Malczyce na 2023 r. - więcej załącznik


29. Uchwała nr  LVIII/347/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Malczyce nr III/21/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte programem oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - więcej załącznik


30. Uchwała nr  LVIII/348/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Malczyce - więcej załącznik


31. Uchwała nr  LVIII/349/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 25 kwietnia 2023 r. zmieniająca Uchwałę nr LII/308/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Malczyce na lata 2023 – 2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - więcej załącznik


32. Uchwała nr  LVIII/350/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - więcej załącznik


33. Uchwała nr  LVIII/351/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - więcej załącznik


34. Uchwała nr  LVIII/352/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - więcej załącznik


35. Uchwała nr  LVIII/353/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Malczyce oraz szczegółowych warunków funkcjonowania - więcej załącznik


36.Uchwała nr  LVIII/354/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Malczyce na 2023 r. - więcej załącznik


37. Uchwała nr  LIX/355/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - więcej załącznik


38. Uchwała nr  LIX/356/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - więcej załącznik


39. Uchwała nr  LIX/357/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - więcej załącznik


40. Uchwała nr  LIX/358/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 30 maja 2023 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób, bagażu i zwierząt w gminnym publicznym transporcie zbiorowym na terenie gminy Malczyce realizowanym przez operatora Malczyckie Usługi Komunalne Sp. z o.o. -  więcej załącznik

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego Nr NK-N.4131.74.5.2023.MC z dnia 26 czerwca 2023 r.


41. Uchwała nr  LIX/359/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 30 maja 2023 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/345/2023 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych oraz zasad taryfowych w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik


42. Uchwała nr  LIX/360/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 30 maja 2023 r.  w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych  dla dzieci i młodzieży z terenu  gminy Malczyce” - więcej załącznik


43. Uchwała nr  LIX/361/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 30 maja 2023 r.  w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach „Lokalnego programu  wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Malczyce” - więcej załącznik


44. Uchwała nr  LIX/362/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Malczyce - więcej załącznik


45. Uchwała nr  LIX/363/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach za 2022 rok - więcej załącznik


46. Uchwała nr  LIX/364/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 30 maja 2023 r.  w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Malczyce” - więcej załącznik


47.  Uchwała nr  LIX/365/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 30 maja 2023 r.  w sprawie zmian w  budżecie Gminy Malczyce na 2023 r. - więcej załącznik


48. Uchwała nr  LX/366/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik


49. Uchwała nr  LX/367/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok - więcej załącznik


50. Uchwała nr  LX/368/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie absolutorium - więcej załącznik


51. Uchwała nr  LX/369/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 27 czerwca 2023 r.  w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Malczyce - więcej załącznik


52. Uchwała nr  LX/370/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 27 czerwca 2023 r.  w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027 - więcej załącznik


53. Uchwała nr  LX/371/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 27 czerwca 2023 r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - więcej załącznik


54. Uchwała nr  LX/372/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 27 czerwca 2023 r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - więcej załącznik


55.Uchwała nr  LX/373/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - więcej załącznik


56. Uchwała nr  LX/374/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.  - więcej załącznik


57. Uchwała nr  LX/375/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 27 czerwca 2023 r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - więcej załącznik


58. Uchwała nr  LX/376/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 27 czerwca 2023 r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - więcej załącznik


59. Uchwała nr  LX/377/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 27 czerwca 2023 r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - więcej załącznik


60.  Uchwała nr  LX/378/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 27 czerwca 2023 r.  w sprawie zmian w  budżecie Gminy Malczyce na 2023 r. - więcej załącznik


61. Uchwała nr  LXI/379/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 5 września 2023 r. w sprawie zasięgnięcia opinii od Komendanta Wojewódzkiego  Policji we Wrocławiu informacji o kandydatach na ławników - więcej załącznik 


62. Uchwała nr  LXI/380/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 5 września 2023 r.  w sprawie zmian w  budżecie Gminy Malczyce na 2023 r. - więcej załącznik


63. Uchwała nr  LXII/381/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 26 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji - więcej załącznik


64. Uchwała nr  LXII/382/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 26 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - więcej załącznik


65. Uchwała nr  LXII/383/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 26 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - więcej załącznik


66. Uchwała nr  LXII/384/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 26 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - więcej załącznik


67. Uchwała nr  LXII/385/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 26 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - więcej załącznik


68. Uchwała nr  LXII/386/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 26 września 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonie ul. Szkolnej w Malczycach - więcej załącznik


69. Uchwała nr  LXII/387/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 26 września 2023 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać  przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków  i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK-N.4131.74.10.2023.MC stwierdzające nieważność §4. - więcej załącznik


70. Uchwała nr  LXII/388/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 26 września 2023 r. w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Malczyce na lata 2023-2038” - więcej załącznik


71. Uchwała nr  LXII/389/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malczyce na lata 2023-2035 - więcej załącznik


72. Uchwała nr  LXII/390/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Malczyce na 2023 r. - więcej załącznik


73. Uchwała nr  LXIII/391/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 5 października 2023 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wariantów planowanej przebudowy drogi krajowej nr 94 -więcej załącznik


74.Uchwała nr  LXIV/392/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 24 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Malczyce do roku 2030 (w skrócie GPR 2030) - więcej załącznik 


75. Uchwała nr  LXIV/393/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 24 października 2023 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce - więcej załącznik

Załącznik nr 1     Załącznik nr 2      Załącznik nr 3   Załącznik nr 4     Załącznik nr 5


76.Uchwała nr  LXIV/394/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 24 października 2023 r. w sprawie  wyboru ławników - więcej załącznik


77. Uchwała nr  LXIV/395/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 24 października 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malczyce na lata 2023-2035 - więcej załącznik


78. Uchwała nr  LXIV/396/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 24 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Malczyce na 2023 r. - więcej załącznik


79. Uchwała nr  LXV/397/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości - więcej załącznik


80. Uchwała nr  LXV/398/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 28 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę  nr XLVI/249/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Malczycach prowadzonym przez Gminę Malczyce - więcej załącznik


81. Uchwała nr  LXV/399/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Malczyce - więcej załącznik


82. Uchwała nr  LXV/400/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Malczyce - więcej załącznik


83. Uchwała nr  LXV/401/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - więcej załącznik


84. Uchwała nr  LXV/402/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - więcej załącznik


85. Uchwała nr  LXV/403/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. - więcej załącznik


86. Uchwała nr  LXV/404/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych -  więcej załącznik


87. Uchwała nr  LXV/405/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 323/5 i 323/6 w obrębie Wilczków - więcej załącznik


88. Uchwała nr  LXV/406/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 273 w obrębie Malczyce- więcej załącznik


89. Uchwała nr  LXV/407/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych działek w północnej części obrębu Rusko - więcej załącznik


90. Uchwała nr  LXV/408/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie  zmiany Uchwały Nr XVII/75/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - więcej załącznik


91. Uchwała nr  LXV/409/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 - więcej załącznik


92. Uchwała nr  LXV/410/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Malczyce na 2023 r. - więcej załącznik


93. Uchwała nr  LXVI/411/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy  Malczyce na lata 2024- 2035 - więcej załącznik

Uchwała nr IV/107/2023 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Malczyce na 2024 rok - więcej załącznik


94. Uchwała nr  LXVI/412/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2024 r. - więcej załącznik

Uchwała nr IV/105/2023 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Malczyce projekcie uchwały budżetowej Gminy Malczyce na 2024 r. - więcej załącznik

Uchwała nr IV/106/2023 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Malczyce na 2024 r. -więcej załącznik

 Uchwała nr IV/18/2024 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  z  dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale nr LXVI/412/2023 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2024 r. - więcej załącznik

Uchwała nr IV/19/2024 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  z  dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr LXVI/411/2023 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce na lata 2024-2035 oraz uchwale nr LXVI/412/2023 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2024 r. - więcej załącznik


95.  Uchwała nr  LXVI/413/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Malczyce na 2024 r.(styczeń-kwiecień) - więcej załącznik


96. Uchwała nr  LXVI/414/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Malczyce na lata 2024 - 2028 - więcej załącznik


97. Uchwała nr  LXVI/415/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Malczyce jako Organizatora publicznego transportu zbiorowego z Malczyckimi Usługami Komunalnymi Sp. z o.o. jako Operatorem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. - więcej załącznik


98. Uchwała nr  LXVI/416/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. - więcej załącznik


99. Uchwała nr  LXVI/417/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w Malczycach oraz określenia zakresu i przedmiotu jego działania- więcej załącznik


100. Uchwała nr  LXVI/418/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - więcej załącznik


101.Uchwała nr  LXVI/419/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - więcej załącznik


102. Uchwała nr  LXVI/420/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malczycach - więcej załącznik


103. Uchwała nr  LXVI/421/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników będących członkami ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Malczyce za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę - więcej załącznik


104. Uchwała nr  LXVI/422/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Malczyce na 2023 r. - więcej załącznik


105. Uchwała nr  LXVI/423/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 - więcej załącznik


106. Uchwała nr  LXVI/424/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zasięgnięcia opinii od Komendanta Wojewódzkiego  Policji we Wrocławiu informacji o kandydatach na ławników - więcej załącznik


107. Uchwała nr  LXVI/425/2023 Rady Gminy Malczyce  z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Malczyce na 2023 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- więcej załącznik 

 

 

 


Liczba odwiedzin: 1319
Osoba, która wytworzyła informację: Redaktor
Osoba, która odpowiada za treść: Redaktor
Osoba, która opublikowała informację: Redaktor
Data wytworzenia informacji: 2023-01-03 10:07:05
Data udostępnienia informacji: 2023-01-03 11:07:45
Data ostatniej modyfikacji: 2024-01-17 11:08:54
Dziennik zmian