Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja Ludności

Działalność gospodarcza

Młodzieżowa Rada Gminy Malczyce

Rejestr uchwał

Rejestr zarządzeń

Ochrona środowiska

Konsultacje Społeczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Statystyki

mod_vvisit_counterDzisiaj180
mod_vvisit_counterWczoraj1278
mod_vvisit_counterTen tydzień2723
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień11042
mod_vvisit_counterTen miesiąc3765
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc39628
mod_vvisit_counterWszystkie3399729

Aktualnie: gości 21, 
botów 1 połączonych
Twój IP: 3.237.31.191
Dzisiaj: Paź 04, 2023


Pomoc społeczna PDF Drukuj

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oferując pomoc w formie świadczeń:

  • pieniężnych
  • niepieniężnych

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, pomocy społecznej udziela się  osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

   1.  ubóstwa
   2.  sieroctwa
   3.  bezdomności
   4.  bezrobocia
   5.  niepełnosprawności
   6.  długotrwałej lub ciężkiej choroby
   7.  przemocy w rodzinie
   7a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
   8.  potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
   9.  bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu
        gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
  10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej
        całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze
  11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
  12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
  13. alkoholizmu lub narkomanii
  14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
  15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

  1.  osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634,00zł,
  2.  osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514,00zł
       zwanej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,
  3.  rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na
       osobę w rodzinie

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów  wymienionych w w/w art. 7 pkt 2-15.

Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3-lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Badania progu interwencji socjalnej dokonuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej:

  1.  Zasiłek stały
  2.  Zasiłek okresowy
  3.  Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

Świadczenia niepieniężne.

  1.  Praca socjalna.
  2.  Schronienie
  3.  Posiłek
  4.  Niezbędne ubranie
  5.  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
  6.  Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.
  7.  Składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
  8.  Sprawienie pogrzebu
  9.  Poradnictwo specjalistyczne


Liczba odwiedzin: 2016
Osoba, która wytworzyła informację: Redaktor
Osoba, która odpowiada za treść: Redaktor
Osoba, która opublikowała informację: Redaktor
Data wytworzenia informacji: 2017-01-02 12:24:36
Data udostępnienia informacji: 2017-01-02 12:24:36
Dziennik zmian