Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja Ludności

Działalność gospodarcza

Młodzieżowa Rada Gminy Malczyce

Rejestr uchwał

Rejestr zarządzeń

Ochrona środowiska

Konsultacje Społeczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Statystyki

mod_vvisit_counterDzisiaj325
mod_vvisit_counterWczoraj501
mod_vvisit_counterTen tydzień826
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień9623
mod_vvisit_counterTen miesiąc5033
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc40724
mod_vvisit_counterWszystkie3644067

Aktualnie: gości 18, 
członków 1 połączonych
Twój IP: 3.239.76.25
Dzisiaj: Mar 05, 2024


Uchwały 2020 PDF Drukuj

 1. Uchwała Nr XV/105/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia  średniej ceny jednostki  paliwa w Gminie Malczyce na rok szkolny 2019/2020 - więcej załącznik 


 2. Uchwała Nr XV/106/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/89/2019 Rady Gminy Malczyce  z dnia 29 października 2019 r.  w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji

gminy Malczyce Specjalnej Strefy Rewitalizacji - więcej załącznik


3. Uchwała Nr XV/107/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Malczyce na 2020 r. - więcej załącznik


4. Uchwała Nr XV/108/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2020 r.- więcej załącznik


5. Uchwała Nr XV/109/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie rozszerzenia zakresu centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Malczyce poprzez włączenie jednostki budżetowej Żłobek Publiczny „Szczęśliwe Misie” w Malczycach - więcej załącznik


6. Uchwała Nr XVI/110/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany nazwy dróg gminnych położonych w miejscowości Dębice - więcej załącznik


7. Uchwała Nr XVI/111/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które będzie przyznawane dofinansowanie w 2020 roku - więcej załącznik


8. Uchwała Nr XVI/112/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendium naukowego i artystycznego uzdolnionym uczniom w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Malczyce - więcej załącznik

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego NR NK-N.4131.74.1.2020.MC z dnia 18 marca 2020 r. - więcej załącznik


9. Uchwała Nr XVI/113/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Malczyce do nabycia działki nr 166/15 położonej w obrębie Szymanów - więcej załącznik


10. Uchwała Nr XVI/114/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik 


11. Uchwała Nr XVI/115/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2020 r. - więcej załącznik


12. Uchwała Nr XVII/116/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Malczyce w 2020 roku - więcej załącznik 


13. Uchwała Nr XVII/117/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie nadania nazwy dla dróg gminnych położonych w miejscowości Kwietno - więcej załącznik


14. Uchwała Nr XVII/118/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie nadania nazwy dla drogi gminnej oraz drogi wewnętrznej położonych w miejscowości Malczyce - więcej załącznik


15. Uchwała Nr XVII/119/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie nadania nazwy dla dróg wewnętrznych położonych w miejscowości Malczyce - więcej załącznik


16. Uchwała Nr XVII/120/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie nadania nazwy dla drogi wewnętrznej położonej w miejscowości Malczyce - więcej załącznik


17 .Uchwała Nr XVII/121/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach za 2019   rok - więcej załącznik


18. Uchwała Nr XVII/122/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach za 2019 rok - więcej załącznik


19. Uchwała Nr XVII/123/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik


20. Uchwała Nr XVII/124/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2020 r. - więcej załącznik


21. Uchwała Nr XVIII/125/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca  2020 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik


22. Uchwała Nr XVIII/126/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca  2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok - więcej załącznik


23. Uchwała Nr XVIII/127/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca  2020 r. w sprawie absolutorium - więcej załącznik


24. Uchwała Nr XVIII/128/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca  2020 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Malczyce na 2020 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - więcej załącznik


25. Uchwała Nr XVIII/129/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca  2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2020 r. - więcej załącznik


26. Uchwała Nr XIX/130/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 4 sierpnia  2020 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Malczyce” - więcej załącznik 


27. Uchwała Nr XIX/131/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 4 sierpnia  2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - więcej załącznik


28. Uchwała Nr XIX/132/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 4 sierpnia  2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym - więcej załącznik


29. Uchwała Nr XIX/133/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 4 sierpnia  2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - więcej załącznik


30. Uchwała Nr XIX/134/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 4 sierpnia  2020 r. w sprawie ustalenia  średniej ceny jednostki  paliwa w Gminie Malczyce na rok szkolny 2020/2021 - więcej załącznik


31. Uchwała Nr XIX/135/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 4 sierpnia  2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik


32. Uchwała Nr XIX/136/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 4 sierpnia  2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Malczyce porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - więcej załącznik


33. Uchwała Nr XX/137/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 sierpnia  2020 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Malczyce” - więcej załącznik


34. Uchwała Nr XX/138/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 sierpnia  2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - więcej załącznik


35. Uchwała Nr XX/139/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 sierpnia  2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2020 r.  - więcej załącznik


36. Uchwała Nr XXI/140/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 8 września 2020 r. w sprawie przystąpienia gminy Malczyce do Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna” - więcej załącznik


37. Uchwała Nr XXII/141/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie swoich zadań przez  dyrektora Szkoły Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska - więcej załącznik 


38. Uchwała Nr XXII/142/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie swoich zadań przez  dyrektora Publicznego Przedszkola - więcej załącznik


39. Uchwała Nr XXII/143/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 września 2020 r. w sprawie nadania nazwy drogi wewnętrznej położonej w miejscowości Rusko - więcej załącznik


40. Uchwała Nr XXII/144/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 września 2020 r. w sprawie nadania nazwy drogi wewnętrznej położonej w miejscowości Dębice- więcej załącznik


41. Uchwała Nr XXII/145/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 września 2020 r. w sprawie nadania nazwy dróg gminnych położonych w miejscowości Rusko - więcej załącznik


42. Uchwała Nr XXII/146/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 września 2020 r. w sprawie nadania nazwy dróg gminnych położonych w miejscowości Rachów - więcej załącznik


43. Uchwała Nr XXII/147/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik


44. Uchwała Nr XXII/148/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2020 r. - więcej załącznik


45. Uchwała Nr XXIII/149/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 października  2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej w miejscowości Chomiąża - więcej załącznik


46. Uchwała Nr XXIII/150/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 października  2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej w miejscowości Zawadka  - więcej załącznik


47. Uchwała Nr XXIII/151/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 października  2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2020 r. - więcej załącznik


48. Uchwała Nr XXIV/152/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 - więcej załącznik 


49. Uchwała Nr XXIV/153/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Malczyce w 2021 roku - więcej załącznik


50. Uchwała Nr XXV/154/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik

stwierdzono nieważność aktu

Uchwała Nr 7/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2021 r.


51. Uchwała Nr XXV/155/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2021 r.- więcej załącznik

Uchwała nr IV/115/2020 Składu Orzekającego RIO  w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Malczyce projekcie uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2021-  więcej załącznik

Uchwała nr IV/116/2020 Składu Orzekającego RIO  w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2021 - więcej załącznik

Uchwała nr  IV/117/2020 Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2021 - więcej załącznik


52. Uchwała Nr XXV/156/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Malczyce na 2021 r. - więcej załącznik


53. Uchwała Nr XXV/157/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Malczyce - więcej załącznik


54. Uchwała Nr XXV/158/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Malczyce - więcej załącznik


55. Uchwała Nr XXV/159/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Malczyce -więcej załącznik


56. Uchwała Nr XXV/160/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Gminy Malczyce -więcej załącznik


57. Uchwała Nr XXV/161/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2020 r. -więcej załącznik


58. Uchwała Nr XXV/162/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego przysługującego Gminie Malczyce prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa - więcej załącznik


59. Uchwała Nr XXV/163/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Malczyce - więcej załącznik

załącznik 2Liczba odwiedzin: 3191
Osoba, która wytworzyła informację: Redaktor
Osoba, która odpowiada za treść: Redaktor
Osoba, która opublikowała informację: Redaktor
Data wytworzenia informacji: 2020-01-02 13:24:06
Data udostępnienia informacji: 2020-01-02 14:24:14
Data ostatniej modyfikacji: 2021-10-14 09:20:01
Dziennik zmian