Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja Ludności

Działalność gospodarcza

Młodzieżowa Rada Gminy Malczyce

Rejestr uchwał

Rejestr zarządzeń

Ochrona środowiska

Konsultacje Społeczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Statystyki

mod_vvisit_counterDzisiaj374
mod_vvisit_counterWczoraj503
mod_vvisit_counterTen tydzień1502
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień5055
mod_vvisit_counterTen miesiąc4317
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc28385
mod_vvisit_counterWszystkie3213668

Aktualnie: gości 8, 
botów 1 połączonych
Twój IP: 3.235.40.122
Dzisiaj: Cze 07, 2023


Rejestr zarządzeń 2023 PDF Drukuj

1. Zarządzenie nr 0050.1.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.121.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie powołania zespołu roboczego ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Malczyce na lata 2023-2030 - więcej załącznik


2 . Zarządzenie nr 0050.2.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Malczyce na lata 2023-2030 - więcej załącznik


3. Zarządzenie nr 0050.3.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Zawadka przysiółek wsi Szymanów na Zawadka - wieś - więcej załącznik


4. Zarządzenie nr 0050.4.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów na obszarze Gminy Malczyce - więcej załącznik


5.Zarządzenie nr 0050.5.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do Szkoły Podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Malczyce - więcej załącznik 


6. Zarządzenie nr 0050.6.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do Publicznego Przedszkola dla której organem prowadzącym jest Gmina Malczyce - więcej załącznik


7. Zarządzenie nr 0050.7.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Malczyce wprowadzonego Zarządzeniem Nr 0050.6.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2022 r. - więcej załącznik 


8. Zarządzenie nr 0050.8.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - więcej załącznik


9. Zarządzenie nr 0050.9.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - więcej załącznik


10. Zarządzenie nr 0050.10.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2023 r. - więcej załącznik


11. Zarządzenie nr 0050.11.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - więcej załącznik


12. Zarządzenie nr 0050.12.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w  roku 2023 - więcej załącznik


13. Zarządzenie nr 0050.13.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Malczyce w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2023 - więcej załącznik 


14. Zarządzenie nr 0050.14.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy Malczyce -  więcej załącznik


15. Zarządzenie nr 0050.15.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie aktualizacji inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik


16. Zarządzenie nr 0050.16.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Malczyce, położonej w Malczycach oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości - więcej załącznik


17. Zarządzenie nr 0050.17.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - więcej załącznik


18. Zarządzenie nr 0050.18.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie powołania zespołu do oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Malczyce - więcej załącznik


19. Zarządzenie nr 0050.19.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2023 - więcej załącznik


20. Zarządzenie nr 0050.20.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023 - więcej załącznik


21. Zarządzenie nr 0050.21.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych Gminy Malczyce w 2023 roku - więcej załącznik


22. Zarządzenie nr 0050.22.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2023 r. - więcej załącznik


23. Zarządzenie nr 0050.23.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji, w celu dokonania oceny możliwości partycypacji w kosztach pomocy obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz weryfikacji istnienia innych okoliczności zwalniających obywateli Ukrainy z obowiązku partycypacji w kosztach pomocy - więcej załącznik


24.Zarządzenie nr 0050.24.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Malczyce wprowadzonego Zarządzeniem Nr 96/2021 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 października 2021 r. - więcej załącznik


25. Zarządzenie nr 0050.25.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie organizacji, przygotowania i zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik 


26. Zarządzenie nr 0050.26.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Malczyce - więcej załącznik 


 27. Zarządzenie nr 0050.27.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - więcej załącznik


28. Zarządzenie nr 0050.28.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru projektów do złożenia przez Gminę Malczyce w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - więcej załącznik


29. Zarządzenie nr 0050.29.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia audytu wewnętrznego poza planem audytu- więcej załącznik 


30. Zarządzenie nr 0050.30.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - więcej załącznik


31. Zarządzenie nr 0050.31.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik


32. Zarządzenie nr 0050.32.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r. - więcej załącznik


33. Zarządzenie nr 0050.33.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2023 r. - więcej załącznik


34. Zarządzenie nr 0050.34.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - więcej załącznik


35. Zarządzenie nr 0050.35.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2023 r.- więcej załączniki


36. Zarządzenie nr 0050.36.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 maja  2023 r. w sprawie ogłoszenia Programu ,,Kreatywni w Gminie Malczyce" realizowanego w 2023 roku - więcej załącznik


37. Zarządzenie nr 0050.37.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 maja  2023 r. w sprawie ustalenia procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Malczyce - więcej załącznik


38. Zarządzenie nr 0050.38.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 5 maja  2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Malczyce do obsługi systemu CEIDG - więcej załącznik


39. Zarządzenie nr 0050.39.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 9 maja  2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2023 r.- więcej załącznik


40. Zarządzenie nr 0050.40.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży Gminy Malczyce w 2023 roku - więcej załącznik


41. Zarządzenie nr 0050.41.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - więcej załącznik


42. Zarządzenie nr 0050.42.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej wnioski w ramach programu ,,Kreatywni w Gminie Malczyce" realizowanego w 2023 roku - więcej załącznik


43. Zarządzenie nr 0050.43.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Malczyce za 2022 r. - więcej załącznik


44.Zarządzenie nr 0050.44.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Malczycach za 2022 rok - więcej załącznik 


45. Zarządzenie nr 0050.45.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 maja 2023 r. zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2023 r. - więcej załącznik


46. Zarządzenie Nr 0050.46.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Malczyce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji - więcej załącznik


Liczba odwiedzin: 883
Osoba, która wytworzyła informację: Redaktor
Osoba, która odpowiada za treść: Redaktor
Osoba, która opublikowała informację: Redaktor
Data wytworzenia informacji: 2023-01-03 10:05:05
Data udostępnienia informacji: 2023-01-03 11:06:28
Data ostatniej modyfikacji: 2023-06-05 08:05:10
Dziennik zmian