Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja Ludności

Działalność gospodarcza

Młodzieżowa Rada Gminy Malczyce

Rejestr uchwał

Rejestr zarządzeń

Ochrona środowiska

Konsultacje Społeczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Statystyki

mod_vvisit_counterDzisiaj335
mod_vvisit_counterWczoraj501
mod_vvisit_counterTen tydzień836
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień9623
mod_vvisit_counterTen miesiąc5043
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc40724
mod_vvisit_counterWszystkie3644077

Aktualnie: gości 20, 
członków 1 połączonych
Twój IP: 3.239.76.25
Dzisiaj: Mar 05, 2024


Uchwały 2019 PDF Drukuj

1. Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Chełm - więcej załącznik


2. Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Chomiąża - więcej załącznik


3. Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Dębice - więcej załącznik


4. Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Kwietno - więcej załącznik


5. Uchwała IV/28/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Mazurowice - więcej załącznik


6. Uchwała IV/29/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Rachów - więcej załącznik


7. Uchwała IV/30/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Rusko - więcej załącznik


8. Uchwała IV/31/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Wilczków - więcej załącznik


9. Uchwała IV/32/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Malczyce - więcej załącznik


10. Uchwała IV/33/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na rok 2019 rok - więcej załącznik


11. Uchwała IV/34/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/221/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach - więcej załącznik


12. Uchwała IV/35/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Malczyce na  rok 2019 - więcej załącznik


13. Uchwala IV/36/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Malczyce na lata 2019 - 2023 - więcej załącznik


14. Uchwała IV/37/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 stycznia 2019 r.  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Malczyce - więcej załącznik


15. Uchwała IV/38/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 stycznia 2019 r. sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019 w tym określenia planu dofinansowania zawodowego dla nauczycieli, kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobieranie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane - więcej załącznik


16. Uchwała NR IV/39/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Malczyce do partnerstwa powołanego do realizacji projektu pt. "Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego - projekt grantowy" - więcej załącznik


17. Uchwała V/40/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Malczyce w roku budżetowym 2019 - więcej załącznik


 18. Uchwała V/41/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik


19. Uchwała V/42/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2019 r. - więcej załącznik


20. Uchwała V/43/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019 w tym określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane - więcej załącznik


21. Uchwała V/44/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani xxxxx  na działalność Prezesa Malczyckich Usług Komunalnych - więcej załącznik


22. Uchwała V/45/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie intencji utworzenia instytucji samorządowej pod nazwą Malczycka Kultura i Sport - więcej załącznik


 23.  Uchwała V/46/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej - więcej załącznik


24. Uchwała VI/47/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik


25. Uchwała VI/48/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2019 r. - więcej załącznik


26. Uchwała VI/49/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowo-handlowym stanowiącym własność Gminy Malczyce - więcej załącznik


27. Uchwała VI/50/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Malczyce w 2019 roku - więcej załącznik


28. Uchwała VI/51/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi  Radnej Gminy Malczyce Pani Leokadii Gancarz  na przekroczenie uprawnień, naruszenie praworządności przez  Wójta Gminy Malczyce oraz naruszenie interesu skarżącej - więcej załącznik


 29. Uchwała VI/52/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce, obręb Dębice - więcej załącznik


30. Uchwała VI/53/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce, obręb Kwietno - więcej załącznik


 31. Uchwała VI/54/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce, obręb Szymanów - więcej załącznik


 32. Uchwała VII/55/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 maja 2019 r.w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2019 r. - więcej załącznik


33. Uchwała VII/56/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach za 2018 rok - więcej załącznik


34. Uchwała VII/57/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie warunków udzielania osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - więcej załącznik


35. Uchwała VII/58/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Malczyce do nabycia działki nr 20/10 położonej w obrębie Chomiąża - więcej załącznik


36. Uchwała VII/59/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Malczyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowym od dnia 1 września 2019 roku - więcej załącznik


37. Uchwała VII/60/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Radnej Gminy Malczyce Pani Leokadii Gancarz na przekroczenie uprawnień przez kierownika SP ZOZ w Malczycach, Mateusza Olkowskiego oraz naruszenie interesu skarżącej - więcej załącznik


38. Uchwała VII/61/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w Gminie Malczyce - więcej załącznik


39. Uchwała VII/62/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/78/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 października 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Malczyce na lata 2015-2022 - więcej załącznik


40. Uchwała VII/63/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce, obręb Mazurowice - więcej załącznik


41. Uchwała VII/64/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce, obręb Rusko - więcej załącznik


42. Uchwała VII/65/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce, obręb Wilczków - więcej załącznik


43. Uchwała VII/66/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem kotłowni stanowiącym własność Gminy Malczyce - więcej załącznik


44. Uchwała VIII/67/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce, obręb Malczyce - więcej załącznik


45. Uchwała IX/68/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik


46. Uchwała IX/69/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Malczyce za 2018 rok - więcej załącznik


47. Uchwała IX/70/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium - więcej załącznik


48. Uchwała IX/71/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach za 2018 rok - więcej załącznik


49. Uchwała IX/72/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 - więcej załącznik


50. Uchwała IX/73/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2019 r. - więcej załącznik


51. Uchwała IX/74/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce, obręb Rachów - więcej załącznik


52. Uchwała IX/75/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce, obręb Chełm - więcej załącznik


53.Uchwała X/76/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Malczyce, Rusko i Mazurowice - więcej załącznik 


54.Uchwała X/77/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce - więcej załącznik


55.Uchwała X/78/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości oznaczonej, jako działka nr 556/9 o pow. 0,1638 ha (ul. Różana), obręb Malczyce - więcej załącznik


56. Uchwała XI/79/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 września 2019 r. w sprawie  zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2019 r. - więcej załącznik


57. Uchwała XI/80/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malczycach - więcej załącznik


58. Uchwała XI/81/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 - więcej załącznik


59. Uchwała XI/82/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Malczyce na 2019 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - więcej załącznik


60. Uchwała XI/83/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/168/2017 w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Malczyce - więcej załącznik


61. Uchwała XI/84/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o. - więcej załącznik


62. Uchwała XI/85/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/111/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Malczyce - więcej załącznik


63. Uchwała XI/86/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wzniesienia pomnika Świętego Jana Pawła II w Malczycach - więcej załącznik


64. Uchwała XII/87/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników - więcej załącznik


65. Uchwała XII/88/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych - więcej załącznik


66. Uchwała XII/89/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji gminy Malczyce Specjalnej Strefy Rewitalizacji- więcej załącznik


67. Uchwała XII/90/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki  Malczyckie Usługi Komunalne Spółka z o.o. z siedzibą w Malczycach, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów - więcej załącznik


68. Uchwała XII/91/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2019 r.- więcej załącznik


69. Uchwała XII/92/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność  Mateusza Olkowskiego, kierownika SP ZOZ w Malczycach - więcej załącznik


70. Uchwała XIII/93/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany nazwy dróg gminnych położonych w miejscowości Dębice - więcej załącznik


 71. Uchwała XIII/94/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - więcej załącznik


72. Uchwała XIII/95/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości -więcej załącznik


73. Uchwała XIII/96/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 -więcej załącznik


74. Uchwała XIII/97/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Publiczny „Szczęśliwe Misie” w Malczycach i nadania mu Statutu - więcej załącznik


75. Uchwała XIII/98/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Publicznym ,, Szczęśliwe Misie" w Malczycach -więcej załącznik


76. Uchwała XIII/99/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2019 r. -więcej załącznik


77.  Uchwała XIV/100/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik 


78.  Uchwała XIV/101/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2020 r. - więcej załącznik

Uchwała nr IV/104/2019 Składu Orzekającego RIO  w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Malczyce projekcie uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2020 - więcej załącznik

Uchwała nr IV/105/2019 Składu Orzekającego RIO  w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2020 - więcej załącznik

Uchwała nr  IV/106/2019 Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2020 - więcej załącznik


79.   Uchwała XIV/102/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie likwidacji gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Klub Dziecięcy „Szczęśliwe Misie” w Malczycach - więcej załącznik


 80.   Uchwała XIV/103/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Malczyce w 2020 roku - więcej załącznik


 81.   Uchwała XIV/104/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2019 r. - więcej załącznik


 


Liczba odwiedzin: 4139
Osoba, która wytworzyła informację: Redaktor
Osoba, która odpowiada za treść: Redaktor
Osoba, która opublikowała informację: Administrator techniczny
Data wytworzenia informacji: 2019-01-03 10:13:59
Data udostępnienia informacji: 2019-01-03 11:14:27
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-20 11:57:48
Dziennik zmian